ТЕЗИ, КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА

Винарска изба
“Съндайл уайнъри” оод,
с. Хаджи Димитрово

Създадена през 2000 г., с подкрепата на програмата САПАРД. Винарската изба “Съндайл уайнъри” оод с. Хаджи Димитрово притежава и отглежда 1 900 дка лозя от сортовете мерло, каберне и мускат отонел. Годишно се преработват 3 000 т. грозде. Висококачествените вина и ракии, от екологично чиста реколта, се изнасят в Англия, Франция и Русия.

Контакти:
с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол
п.к. 25
Управители: Кольо Факирев и Румен Денчев
тел.: 04712/ 570

"Дама Пика и Браун" ЕООД е регистрирана през 1994 г. с основен предмет на дейност: производство и търговия с обувки.

Фирмата провежда активна инвестиционна политика. В дейността й са заети сто служители и работници, обслужващи фирми и доставчици.

В резултат на производството се подсигуряват допълнително около петдесет работни места.

"Дама Пика и Браун" произвежда обувки за вътрешния и външния пазар с търговски марки "BRAUN" и "DAMA PIKA. Продукцията се изнася за Гърция, Словакия, Чехия и Италия

"Дама Пика и Браун" ЕООД
8600 гр. Ямбол
ул. "Охрид" №26

тел:+359 46 66 19 18
Факс: +359 46 66 56 96
e-mail: g_slavov@europe.com
http://www.bulbrown.net

“Палфингер Продукционстехник България” ЕООД

Машиностроителната австрийска фирма “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД е специализирана в производство на хидравлични цилиндри. Фирмата е световен лидер в производство на товарни и мобилни кранове, подемни , товарачни и манипулационни механизми, хидравлични елементи.
Фирма “Палфингер” непрекъснато разширява изградената база за производство на хидравлични цилиндри в с. Тенево, Община Тунджа.Теневският завод произвежда повече от половината цилиндърни продукти, необходими за групата Палфингер.

с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол
Управител: Зигфрид Бауер
тел.: 046 680102 – връзки с обществеността
факс: 046 680 199
e-mail: tenevo-info@palfinger.bg

”Марвин” оод – Сливен

“Марвин” оод е създадено през 2002 г.

Основна дейност: отглеждане на лозони насаждения, арония и производство на вино. Дружеството отглежда 1200 дка лозя (Каберне Совиньон, Мерло, Пино Ноар, Сира) в с. Хаджи Димитрово, Община “Тунджа” и 130 дка арония в с. Бинкос, Община Сливен.
Обработката на земите се извършва със собствена техника и персонал.
“Марвин” оод притежава винарска изба в с. Хаджи Димитрово, Община “Тунджа”. Производство на висококачествени вина с капацитет 50 т. Избата е създадена 2005 г. и е оборудвана със съвременна техника.

Винарска изба:
с. Хаджи Димитрово
Община “Тунджа”,Ямбол

Управление:
гр. Сливен
бул. “Цар Освободител” № 51
тел. 044 666511
факс: 044 666522

"Омакс" ЕООД е учредено през 1990 г.

  • търговия с нефтопродукти /бензини, дизелово гориво, пропан-бутан, метан, битуми и др./;
  • верига от бензиностанции, газстанции и метанстанция на територията на Ямболска област и региона;
  • комплексно обслужване чрез изградените магазини и автоцентрове;
  • смяна на масла, годишни технически прегледи на всички видове автомобили, маркировки и други дейности по обслужване на автомобилите;
  • регионален представител на масла "Приста Ойл", "Шел","Тексако","Кастрол", "Валволин".

контакти:
ул. "В. Карагьозов" 15, гр. Ямбол
тел.: 046 662056; тел/факс: 046 662057

Репродуктор на свиневъдство АД

Основен предмет на дейност – производство на разплоден материал – чистопородни свине-майки и нерези от порода „Шведска голяма бяла” ; Синтетични нерези – бащина линия от шунков тип.
Производство на комбинирани фуражи за всички категории свине.

8600 Ямбол, п.к. 137, тел,факс.: 046/661062, e-mail: rs_ad@abv.bg

Воден туризъм по р. Тунджа

Красивата природа и богатата растителност около р. Тунджа правят изключително интересно преминаването с лодка по средното течение на реката, което достига до м. “Даркая”, в близост до границата с Република Турция.
През територията на Община “Тунджа” преминават три, от петте водни маршрута:

Маршрут 1: с. Завой – гр. Ямбол. Категория І. Време 4- 5 часа
Маршрут 2: с. Тенево – с. Коневец. Категория І. Време 4- 5 часа
Маршрут 3: с. Коневец – гр. Елхово. Категория І. Време 4- 5 часа
Маршрут 4: гр. Елхово – с. Срем. Категория II. Време 6-7 часа
Маршрут 5: с. Срем – м. “Даркая”. Категория I-III. Време 5-6 часа

Маршрутите преминават през резерватите “Горна Топчия”, “Долна Топчия” и “Балабана”. Реката е приказна, а емоциите, които предлага спускането по Тунджа са незабравими ...

Контакти:
Ямболска регионална туристическа асоциация (ЯРТА)
ул. “Цар Освободител” №1а
8600 г. Ямбол
тел. 046 666381; 0897 919 333
e-mail: zaikov@gmail.com; yarta@abv.bg

BodyEditable